Człowiek walczy, by przetrwać, a nie po to, by się poddać. - PAULO COELHO

Leczenie chirurgiczne

Na pytania odpowiada Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe - Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej.


Czy wszyscy pacjenci z nowotworami trzustki kwalifikują się do zabiegu operacyjnego?
Nie. W niektórych przypadkach przy dużym zaawansowaniu choroby, dodatkowo często z wieloma chorobami towarzyszącymi, zabieg operacyjny stanowi zbyt duże ryzyko dla życia chorego, a nie stwarza możliwości wyleczenia. U takich pacjentów możliwe jest leczenie objawów, np. jeśli występuje żółtaczka, można endoskopowo założyć protezę do dróg żółciowych lub wykonać drenaż przezskórny dróg żółciowych.


W jaki sposób kwalifikuje się chorego do zabiegu operacyjnego raka trzustki? (jak, na podstawie jakich badań).
Przed zakwalifikowaniem do operacji przez chirurga pacjent powinien być jak najdokładniej zdiagnozowany (badania wymienione w pyt.1 dotyczącym diagnostyki). Konieczna jest tomografia komputerowa jamy brzusznej wykonana na krótko przed kwalifikacją (najlepiej nie starsza niż miesiąc). Ponadto jeśli pacjent cierpi z powodu innych poważnych chorób, powinien zostać skonsultowany przez specjalistę z danej dziedziny (np. kardiologa, pulmonologa).


Jakiego rodzaju operacje wykonuje się w raku trzustki?
Rodzaj operacji zależy od położenia guza i od zaawansowania choroby.Jeśli guz jest resekcyjny, wykonuje się: wycięcie głowy trzustki razem z dwunastnicą i pęcherzykiem żółciowym (pankreatoduodenektomia) – jeśli guz znajduje się w głowie trzustki. Wycięcie trzonu i ogona trzustki ( częściowa pankreatektomia obwodowa, pankreatektomia subtotalna) – jeśli guz znajduje się w trzonie lub ogonie trzustki. Podczas tej operacji usuwa się również śledzionę. Wycięcie całej trzustki z dwunastnicą i pęcherzykiem żółciowym (pankreatektomia totalna). Jeśli guz jest nieresekcyjny, wykonuje się:
Zespolenia omijające:
żółciowo-jelitowe (usunięcie pęcherzyka żółciowego i zespolenie drogi żółciowej z jelitem) – aby usunąć żółtaczkę
żołądkowo – jelitowe (zespolenie żołądka z jelitem) – aby zlikwidować nudności i wymioty.
Neurolizę splotu trzewnego - aby złagodzić dolegliwości bólowe.


Czy lokalizacja i wielkość guza ma znaczenie w przypadku operacji?
Tak. Jeśli guz nacieka na duże naczynia, nie można go usunąć.
Położenie guza decyduje o rodzaju operacji.


Jakie leczenie uzupełniające po zabiegu operacyjnym możemy zastosować u chorych na raka trzustki?
Każdy pacjent po operacji jest kierowany do onkologa, który na podstawie wyników histopatologicznych dobiera odpowiednie leczenie, jeśli stan pacjenta na to pozwala. Możliwa jest chemioterapia jedno- lub wielolekowa oraz radioterapia.


Czy możliwa jest całkowita resekcja (usunięcie) trzustki?
Tak, takie operacje są wykonywane. Po operacji u każdego chorego występuje cukrzyca wymagająca leczenia insuliną, jest też konieczne zażywanie enzymów trzustkowych przy każdym posiłku.


Czy możliwa jest transplantacja trzustki?
W przypadku nowotworu nie można wykonywać transplantacji, pomimo, że transplantacje trzustki są technicznie możliwe i wykonywane u niektórych chorych z cukrzycą typu 1.


Jak długa i na czym polega rekonwalescencja po zabiegu chirurgicznym w raku trzustki?
Długość rekonwalescencji jest różna, zależy od stanu pacjenta przed operacją, przebiegu operacji, chorób towarzyszących. Operacje wykonywane w raku trzustki są bardzo rozległe i obarczone znacznym ryzykiem powikłań (zakażenie rany, nieszczelność zespoleń, zapalenie płuc), co przedłuża pobyt pacjenta w szpitalu. Jeśli przebieg leczenia jest niepowikłany, pacjent może zostać wypisany do domu po ok. 10 dniach, kiedy zostały już usunięte dreny, włączono normalne posiłki i chory jest w stanie funkcjonować samodzielnie.


Jaka jest skuteczność leczenia chirurgicznego raka trzustki?
Niestety, nawet jeśli udało się usunąć guza w całości, rokowanie jest złe. Średni czas życia takich pacjentów to 13-17 miesięcy. 5 lat przeżywa ok. 10% chorych, do 20% w przypadku guzów < 2cm. W przypadku guzów nieresekcyjnych średni czas przeżycia to mniej niż rok.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się